Veiklos teritorija

Atskiru susitarimu vykstame ir už pažymėtos teritorijos ribų.